centrum meble.pl
akcesoria meblowe
topprawo
meble
 
 
Producenci 

jakich oferujemy

 
 
 
 
Opinie o nas
 
 
ok
Polecam. Z usług meble.pl...
Wszystko w porządku,...
Bez zmian zawsze perfekt :)
 
 
Jak powstaje sklejka
Proces technologiczny wytwarzania sklejki składa się z następujących etapów:
 
1. Obróbka hydrotermiczna drewna w celu jego uplastycznienia, przeprowadzana przez kilkadziesiąt godzin (czas ten zależy od pory roku, gatunku drewna oraz jego średnicy, od około 30 godzin dla sosny, świerka, brzozy, olchy do około 70 godzin dla buka) w wodzie o temperaturze 40 - 60 °C.

2. Korowanie i oczyszczanie z łyka surowca drzewnego przy pomocy mechanicznych korowarek ma na celu oczyszczenie dłużyc lub kłód z kory, łyka i zanieczyszczeń mineralnych (kamieni, piasku), które utkwiły w korze np. w trakcie zrywki lub podczas transportu.

 
3. Przecinanie okorowanych kłód i dłużyc drewna na tzw. wyrzynki o wymiarach dostosowanych do gabarytów łuszczarki (obrabiarki do skrawania obwodowego kłód drewna (wyrzynków) w celu pozyskania ciągłej wstęgi materiału - łuszczki o szerokości równej długości wyrzynka).
 
4. Skrawanie nożem łuszczarki z obracających się kloców drewna (wyrzynków) taśm forniru Uprzednio wyrzynek zostaje centrycznie zamocowany w obrabiarce i wprawiony w ruch obrotowy. Nóż łuszczarski wykonując ruch prostoliniowy w płaszczyźnie poziomej skrawa warstwę forniru w postaci wstęgi. Grubość pozyskiwanego forniru wynosi od 0.1 mm do 3.0 mm.
 
5. Suszenie forniru. Pozyskiwany fornir po wyprodukowaniu ma wilgotności 30 - 110%. Wilgotność ta zależy od wilgotności początkowej surowca, sposobu obróbki hydrotermicznej (parowanie czy parzenie) oraz od tego czy pochodzi z części twardziel czy bielastej. Fornir przeznaczony do produkcji sklejki suszy się do 6-12%. Temperatura suszenia wynosi 110-140 °C w starszych suszarniach w nowszych do 180 a nawet 300 °C. Czas suszenia wynosi do ok. 20 min. Ze względu na obieg powietrza można wyróżnić suszarnie z obiegiem wzdłużnym, równoległym i przeciwnym do kierunku ruchu forniru oraz poprzecznym, równoległym do wstęgi czy arkusza forniru ale prostopadłym do kierunku ruchu forniru. Trzeci sposób nadmuchu prostopadły do płaszczyzny forniru (najnowszy). Prędkość przepływu powietrza wynosi 1.5-3 m/s. Przekazanie ciepła do forniru odbywa się poprzez konwekcję (unoszenie przez powietrze lub inne medium grzewcze) lub kontaktowe (przez stykanie się z ogrzanymi elementami) lub prasy kombinowane – skojarzenie 2 poprzednich metod. Ciepło jest przekazywane w głównej mierze przez powietrze ale także od nagrzanych rolek czy taśm. Rozróżniamy suszarnie do suszenia arkuszy lub taśm forniru. Suszarnie rolkowe są to suszarnie przelotowe tzn. że fornir po jednokrotnym przejściu przez całą długość suszarni powinien być wysuszony. Szerokość suszarni wynosi 4-4.5 m, długość 8-30 m. Temperatura w suszarniach rolkowych wynosi 90-140 °C W suszarniach tych suszenie tylko forniru w postaci arkuszu. Zasada działania i budowa suszarni taśmowych jest podobna do rolkowych. Różnica polega na tym, że w suszarniach tych fornir jest prowadzony między dwiema taśmami. Suszarnie te mają także po kilka kondygnacji. Temperatura suszenia do 300 °C.
 
6. Naprawianie wad forniru wynikających z anatomii budowy drewna (sęki i pęknięcia) poprzez wycięcie wadliwego fragmentu i wklejenie w to miejsce kawałka forniru bez wad w postaci wstawek lub klinów z drewna. Fornir w postaci pasków jest spajany w całe arkusze na spajarkach poprzecznych.
 
7. Spajanie wzdłużne taśm forniru w celu uzyskania arkuszy forniru o podłużnym przebiegu włókien w dużych wymiarach (np. 3000 mm). Krótsze arkusze łączy się na spajarkach wzdłużnych.
 
8. Klimatyzacja forniru.
 
9. Nakładanie i nanoszenie kleju. Masa klejowa nakładana jest obustronnie na rolkowych nakładarkach kleju, na co drugi arkusz forniru. Rodzaj masy klejowej zależy od typu produkowanej sklejki. Są to kleje na bazie żywic syntetycznych (mocznikowe,
melaminowe, fenolowe, rezorcynowe)
 
10. Formowanie i kompletowanie zestawu sklejki polega na dobraniu arkuszy forniru stanowiących środki, arkuszy obłogów i odpowiednim ich ułożeniu. W zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego i wymagań klienta arkusze układane są albo w klasyczny sposób krzyżowy, bądź też krzyżowo-równoległy, bądź równoległy względem siebie.
 
11. Sprasowywanie zestawów odbywa się na gorąco w prasach hydraulicznych wielopółkowych.
 
12. Sezonowanie sklejki.
 
13. Obróbka wykończeniowa polega na nadaniu arkuszom sklejki ostatecznego formatu przez obcięcie nadmiarów na pilarce tarczowej oraz skalibrowaniu i wygładzeniu powierzchni przez szlifowanie na szlifierce.
 
14. Sortowanie sklejki polega na klasyfikacji jakościowej sklejki wg odpowiednich warunków technicznych oraz oddzieleniu płyt, które nie spełniają wymagań jakościowych (dotyczących głównie sklejania i jakości powierzchni).

15. Pakowanie sklejki. Sklejka najczęściej układana jest na paletach i na podkładach z płyty pilśniowej. Pakiety owijane są i spinane taśmą stalową oraz w zależności od wymagań klienta i sposobu transportu zabezpieczane kartonem, arkuszami płyty pilśniowej lub folią.
Kontakt

Odpowiemy na Twoje pytania

godz: 8:00-17:00
infolinia: +48 17 283 81 03
e-mail:
Copyright © 2007-2018 sklejki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wstecz Do góry Strona główna